Krönika

August Strindberg 2012: Idag den 22 januari: Födelsedagen!

Idag, klockan 8 på morgonen (eller klockan 9, det finns olika uppgifter) den 22 januari för 163 år sedan, föddes August Johan Strindberg. Vid tiden för hans födelse bodde familjen Strindberg i ett hus på Riddarholmen i Stockholm, och hade adressen Riddarholmshamnen nr 12. Huset låg nedanför Wrangelska palatsets norra torn (det stora vita huset på bilden nedan, numera Svea Hovrätt), och hade den ena husgaveln mot muren nedanför palatset, och den andra husgaveln mot vattnet och hamnen. Strindbergs far, Carl Oscar Strindberg, hade ångbåtskontor i bottenvåningen och familjen bodde en trappa upp, och där på andra våningen, i den hyrda bostaden, föddes sonen August.

Till huset vid Riddarholmshamnen nr 12 hade Carl Oscar Strindberg och hans fru Ulrika Eleonora Norling flyttat i april 1848, med sina två barn. Sex år tidigare, 1842, hade paret trolovat sig. Deras allra första barn, en son, föddes 1844, men dog samma år. Året därpå 1845, föddes ytterligare en son, Carl Axel och 1847 föddes sonen Oscar. Samma år gifte sig paret i Klara kyrka.

Nyligen begav jag mig till Riddarholmen, för att utforska platsen där August Strindbergs födelsehus en gång låg. Det revs nämligen redan 1863. En fylld turistbuss, kanske med ryssar, tycktes ha samma mål. Men det visade sig naturligtvis att dessa turister inte alls hade den svenske författaren i tankarna. De fotograferade utsikten och varandra, och la inte märke till den lilla oansenliga skylt, som sitter uppsatt på en mur nedanför Wrangelska palatset. Den berättar, enbart på svenska, att August Strindberg föddes på denna plats. Det tog en stund innan jag själv upptäckte skylten, jag kände inte till att den fanns. På de två bilderna nedan kan man se skylten som en liten vit prick till vänster om den dörr som finns i muren.

wrangelskapalatset
Wrangelska palatset, här finns Svea Hovrätt.

nedanforwrangelskapalatset

På skylten står följande, och jag citerar förmodligen Statens Fastighetsverk:

Gustav Vasas befästning

Gustav Vasa befäste i slutet av 1520-talet Gråmunkeholmens strand mot Mälaren till skydd för Stockholm vid anfall från väster. Muren, som här står kvar till en del, sträckte sig mellan Birger Jarls torn i norr och Wrangelska palatsets södra torn.

Vinkelrätt mot muren byggdes kring år 1700 ett kronobageri för Kungshuset ovan, Se Wrangelska palatset. Senare inreddes huset för Sundhetskollegiet, som inrättats 1813, föregångare till Socialstyrelsen.

I detta hus med adress Riddarholmshamnen 12, öppnade ångbåtskommissionären Carl Oscar Strindberg 1846 ett ångbåtskontor. I huset fanns också ett schweizeri och en krog. Carl Oscar med familj bodde ovanpå ångbåtskontoret. Där föddes den 22 januari 1849 August Strindberg. Några år senare flyttade Strindbergs till Norrmalm.

August och hans bröder återvände ofta till Riddarholmen där faderns ångbåtskontor var en fast punkt. Vid kajen låg fartygen som Carl Oscar Strindberg befraktade. Hamnen var fylld av äventyr och härifrån gjorde pojkarna båtfärder in i Mälaren. Riddarholmen fick stor betydelse för människan och författaren.

Byggnaden förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Men detta att August bodde här några år stämmer inte riktigt. Redan i april 1851, när han bara var drygt två år, flyttade familjen till Drottninggatan 74, för att i oktober samma år flytta till Klara Västra Kyrkogata 15. Men Carl Oscar Strindberg hade alltså kvar sin arbetsplats i huset på Riddarholmen.

platsenforsundhetscollegium1
Vy mot nordväst och Stadshuset, muren syns till höger.

riddarholmenutsiktfransoder
Riddarholmen, sedd från Monteliusvägen på Söder.

Carl Oscar Strindberg skrev dagbok. Den 22 januari 1849 antecknar han:

Augusts födelsedag

Enligt Olof Lagercrantz fick sonen sitt namn efter den dåvarande kungen
Oscar I:s yngste son, Prins August, född 1831.

Foto: Eva Björnberg, januari, 2012

Källor:
Lagercrantz, Olof: August Strindberg, 1979
Rasmussen, Alice: ”Det går en oro genom själen…” Strindbergs hem och vistelseorter i Norden, 1996

Eva Björnberg

Publicerad: 2012-01-22 00:00 / Uppdaterad: 2012-04-09 23:31

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?