Recension

: Agroecological innovations
Agroecological innovations Norman Uphoff
2002
Earthscan
7/10

Globalt ekologiskt jordbruk

Utgiven 2002
ISBN 1853838578
Sidor 328
Språk Engelska

Om författaren

Norman Uphoff är direktör för Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD) och professor i internationellt jordbruk vid Cornell University.

Sök efter boken

Vi producerar idag långt mycket mer jordbruksprodukter än någonsin förut, men ändå går omkring 800 miljoner människor hungriga. Till stor del beror det här problemet på de otroliga klassklyftor som råder i världen. Människor i den rika delen av världen konsumerar långt mycket mer resurser än människor i den fattiga delen. För jordbrukssektorn handlar det exempelvis om att vi importerar stora mängder spannmål, för att försörja djurindustrin – vilket i sin tur blir kött och mjölk-produkter till oss människor. En minskad konsumtion av kött skulle med andra ord leda till mer spannmål för människor att äta.

Men det handlar inte enbart om fördelningsfrågor – framförallt inte i ett längre perspektiv, eftersom den globala folkmängden fortsätter att öka. Många gånger är jordbruket i Syd mycket outvecklat, och skulle kunna höja sin avkastning avsevärt. Under tidigare decennier hyllades den Gröna Revolutionen som ett stort framsteg, eftersom somliga länder (fr.a. i Sydostasien) då lyckades höja sin avkastning på jordbruksmarken. Det skedde dock till priset av ett allt intensivare jordbruk – med mer gifter och mer konstgödsel. Nu hyllas genmanipulation som nästa steg i den här ”revolutionen”.

Men det finns en annan väg att gå, som även den leder till markanta produktivitetsvinster. En väg som inte för oss in på ett allt mer teknifierat och onaturligt jordbruk, utan som bygger på ekologiska grundprinciper. Med en rad små, men viktiga, agroekologiska innovationer kan vi gå en annan väg i det globala jordbruket. Det menar redaktören till den här boken. Till stöd för sitt argument innehåller boken en rad fallstudier från olika länder i Syd – allt från Filippinerna till Guatemala.

Ett av de viktigaste ledorden för många av projekten har varit ”deltagande” (participation) – att de jordbrukare det är frågan om själva ska medverka, inte bara vara objekt för utveckling ovanifrån, utan vara aktiva subjekt i utvecklingsprocessen. Och det ger effekt. Fallstudierna visar på många konkreta produktivitetsökningar som de olika projekten har lett till – ökningar som ligger både i klass med, och i somliga fall långt över, vad både den Gröna Revolutionen, och genmanipulation, kan utlova. Ett globalt ekologiskt jordbruk är inte bara möjligt, utan också effektivt!

Samtidigt är det inte några fundamentalister vi har att göra med i de allra flesta fallen. De flesta av författarna verkar vara pragmatiker, som inser att ett gift- och konstgödselberoende jordbruk inte förändras över en natt. Däremot kan man ta många steg i en annan riktning för att förbättra situationen. För den som är intresserade av jordbruksfrågor är det här en mycket läsvärd och faktaspäckad bok. Man kan bara hoppas att dess budskap kan få genomslag på ett globalt plan.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-06-05 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 16:37

Kategori: Recension | Recension: #732

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?