Recension

: Utvecklingens drivkrafter
Utvecklingens drivkrafter Stefan de Vylder
2002
Forum Syd
9/10

Lysande om global utveckling

Utgiven 2002
ISBN 9189542088
Sidor 236

Om författaren

Stefan de Vylder är nationalekonom och har länge arbetat med inriktning på utvecklingsekonomi. Han har tidigare bl.a. givit ut De minst utvecklade länderna och världshandeln och Om fattigdomen och rättvisan i världen.

Sök efter boken

Varför är somliga länder rika, medan andra fortlever i ett tillstånd av kaos och misär? Vilka mekanismer är det som ligger bakom att vissa länder plötsligt kan skjuta fart, medan andra – år efter år – står och hackar på samma plats? Vad gör egentligen institutioner som WTO och IMF, och varför? Det är frågor som ligger till grund för Stefan de Vylders bok Utvecklingens drivkrafter. Men han diskuterar också mer politiska frågor; vad är egentligen rättvisa? Hur uppnår vi det?

Statistik om världens utveckling varvas med utvecklingsteorier och personliga reflektioner, anekdoter och resonerande avsnitt. Vi får oss allt från Sveriges ekonomiska historia till finanskrisen i Argentina till livs. Boken tar inledningsvis upp mer övergripande frågor; fattigdomen i världen, och huruvida världen utvecklas i rätt eller fel riktning?

Därefter behandlas en del specialområden; marknadsekonomins roll, världshandel, finanskriser, bistånd och livsmedelsfrågan. Det man möjligen kan invända är något som de Vylder redan själv försvarar sig mot i bokens inledning; att den här inte tar upp flera centrala utvecklingsfrågor, som exempelvis utbildning, miljö- eller jämställdhetsfrågor. Men som han själv försvarar sig; varje urval är subjektivt, och någonstans måste man avgränsa sig.

Det är annars en lysande grundbok som de Vylder har satt samman, och den greppar över ett stort fält. Och författaren gör det utan att varken bli ytlig eller allt för generaliserande. Det märks att det är en kunnig författare som skriver om ett ämne han behärskar på djupet. Men det är också en blygsam författare, som inte vill dra allt för stora växlar på sina kunskaper – eftersom ämnet är komplext och säkra slutsatser ofta är mycket svåra att dra. Det är inga högt uppskruvade retoriska inlägg i den här boken. Tonläget är eftertänksamt. och resonerande.

I en tid då global utveckling är högeligen omdebatterat, är en kunnig och sansad röst som de Vylders mycket behövd. Det är många som borde läsa denna bok!

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-05-30 00:00 / Uppdaterad: 2003-05-30 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #713

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?