Recension

: Good Vibrations
Good Vibrations Per-Erik Brolinson & Holger Larsen
1994
Natur och Kultur
4/10

Skissartad genomgång av rockens historia

Utgiven 1994
ISBN 9127040755

Om författaren

Per-Erik Brolinson och Holger Larsen är båda docenter i musikvetenskap vid Stockholms universitet och har publicerat en lång rad böcker och artiklar om ungdomsmusiken.

Sök efter boken

Good Vibrations avhandlar rockens historia från 1955 till 1980 på litet drygt 200 sidor, följaktligen är den inte särskilt utförlig och den känns litet daterad, det kan väl vara en sak att de senaste åren inte finns redovisade, men när de 22 senaste åren saknas i en bok om rockens historia, så saknas följaktligen också nästan halva rockhistorien, det är väldigt svårt att ha överseende med. Okej att boken är utgiven 1994 så att vi får dra av 8 år från ekvationen, faktum kvarstår att de 14 senaste åren saknas. Författarna skyller detta på sin bristande förtrogenhet med flera av 80-talets nya stilar och att det är svårt att överblicka och kartlägga det som är nära i tiden. Ingen av ursäkterna håller, skall man skriva en bok om rockens historia så är det ens ansvar att uppdatera och förkovra sig och vad gäller nära i tiden så motiverar det i vilket fall som helst inte en sådan stor lucka som här är fallet.

Boken börjar med en genomgång av rockmusikens rötter, ett avsnitt som definitivt borde ha förärats större utrymme, detta är också ett genomgående problem, boken känns skissartad och inte särskilt matig, det mesta som man tycker borde finnas representerat finns representerat, problemet är att de inte lyckas presentera många av rockmusikens genrer på ett rättvist och utförligt sätt.

När man tar upp rockterminologisk historik nöjer man sig oftast med att nämna vem som myntade termen, men missar poängen, nämligen att förklara vilken betydelse termen hade i sin ursprungliga form.

Man bör nog se på boken som en skissartad översikt av rockhistorien snarare än en genomgång av densamma. En bok där man som läsare kan få ett hum om hur olika genrer inom rocken hänger ihop och utifrån detta kan man sedan fördjupa sig i de områden man blir mest nyfiken på. Visst lär man sig en del när man läser boken, man lär sig bara inte tillräckligt mycket.

Ett annat problem är att man som läsare förutsätts vara bevandrad i musikteoretisk terminologi, boken är förvisso skriven med avsikt att den skall fungera som läromedel för studenter vid musikhögskolor, men det är synd för läsare som inte har denna bildning, eftersom de flesta beskrivningarna av en genres soundmässiga profil beskrivs på ett språk som förutsätter vissa förkunskaper.

Som helhet är det en okej bok, man får veta något om det mesta man förväntat sig få lära sig om, dock inte i den utsträckning man skulle kunna hoppas, detta är boken alltför skissartad för.

Martin Eriksson

Publicerad: 2003-05-12 00:00 / Uppdaterad: 2011-05-15 11:23

Kategori: Recension | Recension: #690

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?