Recension

: Medeltidens ABC
Medeltidens ABC Carin Orrling
2001
Prisma
8/10

Från Aachen till Överhogdalsbonaderna

Utgiven 2001
ISBN 9189176146
Först utgiven 1985

Om författaren

Carin Orrling, som är redaktör för denna bok är arkeolog och konstvetare vid statens historiska museum i Stockholm.

Sök efter boken

Medeltidens ABC kom ut första gången 1985 och sålde snart slut vilket förklarades med att intresset för just medeltiden var stort. Det är därför ganska konstigt att det då dröjt så många år innan denna reviderade version gavs ut. Medeltidsintresset har knappast minskat. Både inom den kulturella och populärvetenskapliga såväl som inom den akademiska sfären har medeltiden odlats och frodats. Det torde alltså inte vara något ekonomiskt risktagande för ett förlag att satsa på en uppslagsbok om denna period. Nu är den i alla fall här igen. Gott så!

Det är en diger samling kännare som författat artiklarna och dessa håller också hög klass. Boken är visserligen inte fullständig men det har heller inte varit avsikten om det nu ens varit möjligt. Det har emellertid tillkommit ett hundratal artiklar sedan den första utgåvan men tanken på att det skall vara en ”behändig uppslagsbok” har inte övergivits.

Och vid en botanisering bland artiklarna slås man av vad mycket man inte känner till. Det finns gott om tillfällen att bli upplyst eller kanske korrigerad mellan Aachen och Överhogdalsbonaderna. De sistnämnda är – nej, förresten. Slå upp det.

Per Warmark

Publicerad: 2002-03-12 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 14:56

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #497

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?