Etikett

Joann McGregor

2004-05-14

Social history & African environments William Beinart
Recension
2004-05-14 00:00
Klas Rönnbäck
0

Möjligheten att kunna exploatera Afrikas naturresurser var en mycket viktig faktor bakom koloniseringen av kontinenten. Kolonialmakternas syn på exploatering, naturvård och bevarande blev därför också viktiga för kolonierna. Denna syn kom dock att mötas, och i somliga fall också att influeras av, den lokala kulturen den mötte på plats. I den här boken beskriver en […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?