Etikett

Jesper Svenbro

2010-07-11

Femton röster om Stagnelius
Recension
2010-07-11 00:00
Johan Wirdelöv
0

Själv kommer jag i kontakt med Erik Johan Stagnelius (1793 – 1823) i samband med en skoluppgift någon gång under yngre tonåren. Dikten ”Näcken”, tydligen en hit, framstår som överdrivet bitterljuv och melankolisk. Rentav är den löjlig i sitt ogenerade ropande efter medlidande. Lyckligtvis påträffas hans nästan obefintliga biografi innan författarskapet hinner avfärdas. Vem är […][...]

2006-10-06

Lugn och Svenbro Akademiens nya giv
Nyhet
2006-10-06 11:47
Ella Andrén
2

Nu är det klart vilka som ska fylla de två tomma stolarna i Svenska Akademien. På stol 8 ersätts poeten Östen Sjöstrand av poeten och litteraturforskaren Jesper Svenbro. Stol 14 intas efter författaren Lars Gyllensten av dramatikern och poeten Kristina Lugn. De nya ledamöterna inträder i Akademien vid en högtidssammankomst den 20 december. De kommer […][...]

2002-03-27

Fjärilslära Jesper Svenbro
Recension
2002-03-27 00:00
Anders Edwartz
0

Efter fyrtiotalets närmast enhetliga uppslutning under modernismens fanor, förefaller femtiotalet som en splittringens tid inom svensk poesi. I efterkrigstidens era var världens fasor inte fullt så påträngande och det fanns utrymme för en ny poetisk tanke, både utåt och inåt. En av de fraktioner som fick mest betydelse för epoken har gått till eftervärlden som […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?