Etikett

Erik Nylén

2003-10-19

Bildstenar Erik Nylén
Recension
2003-10-19 00:00
Per Warmark
0

Bildstenar skulle på ett något förenklat sätt kunna förklaras som runstenar där bilder ersatt skrivtecknen. Det finns emellertid många faktorer som skiljer dem från de traditionella runstenarna. Bildstenar började också uppföras tidigare än runstenar. Bildstenar är främst en gotländsk företeelse och endast ett fåtal stenar av denna typ har påträffats på annat håll, bland annat […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?