Etikett

Carl-Henning Wijkmark

2012-12-20

Äntligen en riktig bokaffär!
Krönika
2012-12-20 13:00
Oscar Rooth
0

Under bokens långa historia har den fått utstå en hel del prövningar, men varken biblioteksbranden i Alexandria, inkvisitionen eller Hitlers bokbål har på allvar hotat dess ställning. Det är väl först nu, under vårt nuvarande millenium som dess ställning blivit hotad. Kanske inte så mycket för dess idé som kunskapsbärare utan mer den form som […][...]

2006-05-30

Dressinen Carl-Henning Wijkmark
Recension
2006-05-30 00:00
Alice Thorburn
0

Kongo 1914. Isolerade i urskogen befinner sig en grupp rallare, sysselsatta med att anlägga järnväg mellan kusten och det bebodda inlandet. Bland dem finns den jesuitiska prästen Moulin som sedan länge tappat sin religiösa övertygelse. Hans tro har ersatts av ett livligt intresse för naturvetenskapens landvinningar och framför allt för Darwins tankar om människans utveckling. […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?