Etikett

Anders Ekström och Sverker Sörlin

2012-12-09

Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle Anders Ekström och Sverker Sörlin
Recension
2012-12-09 00:00
Ella Andrén
0

Sänkt studiebidrag till den som väljer humanistiska ”irrvägar”, ”lågproduktiva” utbildningar och ”hobbykurser”. Det föreslog Svenskt Näringsliv i våras i en rapport med det talande namnet ”Konsten att strula till sitt liv”. Åsikten fick inte stå oemotsagd, men arbetsgivarorganisationen var knappast de första att värdera humanister – historiker, filosofer, etnologer, språk- och konstvetare och annat löst […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?