jo, det är ju värt att processa för att vinna tillbaka en femtiolapp, dumjävlar!!