Nyhet

Clintons bok sågas

Den förre amerikanske presidenten Bill Clintons självbiografi "My Life", som släpps idag, sågas rejält i New York Times.

"The book, which weighs in at more than 950 pages, is sloppy, self-indulgent and often eye-crossingly dull", heter det i en recension av Michiko Kakutani. Och vidare "There are endless litanies of meals eaten, speeches delivered, voters greeted and turkeys pardoned."

Som vanligt är det en stor politisk händelse när paret Clinton låter höra av sig. Bedömare tror bl.a. att boken är ett steg i ansträngingarna att få frugan Hillary Rodham Clinton (vars "Linving History" från 2003 gav hennes version av Lewinsky-affären) vald till president 2008. Genom att även Bill talar ut om snedstget skulle detta ämne vara genomtruskat och inte längre utgöra något hinder för detta.

I den nästan 1000 sidor tjocka boken tar Bill Clinton på sig ansvaret för affären, men pekar ut högern i amerikansk poltik som den stora drivkraften bakom proportionerna som skandalen kom att ta.

Till sist lite siffror. Clinton sägs ha fått 10 miljoner dollar i förskott för boken. Den har tryckts i 1.5 miljoner exemplar av förlaget Alfred A. Knopf.

redaktionen, dagensbok.com

Publicerad: 2004-06-21 10:32 / Uppdaterad: 2004-06-21 10:32

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?