I viss mån stämmer säkert detta men man bör nog fundera lite på vilket källmaterial som ingår i undersökningen. Om det är författare från säg 1600-talet och framåt så säger det sig ju själv att man får fram en lägre medelålder.