Etikett

Lars Magnusson

2018-05-26

Finanskrascher Lars Magnusson
Recension
2018-05-26 00:00
Klas Rönnbäck
0

År 2008 drabbades världen av en finanskrasch. Det som började med några enstaka amerikanska banker spred sig snart som en löpeld över hela världen. Krisen blev också betydligt djupare och mer långvariga än många hade förväntat sig. Många kom att uppleva det som att nyliberala ekonomiska teorier, vilka hade dominerat mycket ekonomiskt tänkande under flera […][...]

2011-10-17

Jordpäron – svensk ekonomihistorisk läsebok Anders Björnsson & Lars Magnusson (red.)
Recension
2011-10-17 00:00
Klas Rönnbäck
0

För två decennier sedan publicerade Atlantis förlag boken Gyllene äpplen: svensk idéhistorisk läsebok. I och med publiceringen av Jordpäron har man upprepat samma idé, fast med inriktning på ekonomisk historia. Här samlas alltså utdrag ur ett antal källtexter tänkta att vara representativa för den svenska ekonomiska historien. Utdrag görs ur lagstiftning, pamfletter, uppfostringslitteratur och läroböcker, […][...]

2006-09-15

Den synliga handen Lars Magnusson
Recension
2006-09-15 00:00
Klas Rönnbäck
0

Privatisera, konkurrensutsätt, avreglera, minska det statliga krånglet, öka frihandeln internationellt. Låt marknaden sköta sig själv utan statliga ingripanden, så kommer tillväxten som ett brev på posten. Marknaden kommer då, som om den sköttes av en ”osynlig hand” (som Adam Smith en gång påstod), att styra alla resurser dit där de gör mest nytta. Det är […][...]

2001-07-26

Äran, korruptionen och den borgerliga ordningen Lars Magnusson
Recension
2001-07-26 00:00
Camilla Wennerström
0

Ärligt talat, hur många av oss känner suget efter att läsa litteratur med en byråkratiskt korrekt titel som denna? Jag? Möjligtvis även en och annan student som fått det i uppdrag från föreläsaren i nationalekonomi eller ekonomisk historia. Men innehållet är faktiskt inte alls så dumt. Lars Magnusson levererar en sammanfattande beskrivning av hur diskussioner, […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?