Etikett

Jeppe Brixvold

2011-10-02

Brott och framgång Jeppe Brixvold
Recension
2011-10-02 00:00
Johan Wirdelöv
2

Schizofreni är en psykossjukdom. Vanliga symptom är paranoia och rubbningar i associationsmönster och affektioner. Alltså ligger diagnosen långt ifrån den populärkulturella föreställningen om multipla personligheter. Etymologiskt betyder emellertid schizofren just detta: kluvet sinne, vilket skulle avse ett medvetande som spruckit upp i flera delar. I dagligt tal hör man också ordet schizofrent användas som adjektiv […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?