Etikett

John Maynard Keynes

2023-09-30

Monnets blinda fläck Annika Ström Melin
Recension
2023-09-30 00:00
Lena Nöjd
0

I vilken ände ska en medborgare i Sverige börja i sina förberedelser inför EU-valet våren 2024? Jag tror att många upplever EU som väldigt abstrakt. Däremot har nog de flesta noterat något EU-direktiv som påverkat den egna vardagen när det implementerats på nationell nivå. De här funderingarna har blivit aktuella för mig när jag har […][...]

2021-04-17

Till min dotter Gianis Varoufakis
Recension
2021-04-17 00:00
Klas Rönnbäck
0

Ekonomi är politik, och filosofi. Man kan inte överlämna frågor om världens ekonomi till ett antal experter i nationalekonomi, utan det behövs en demokratisk kontroll över ekonomiska frågor. Det är det mest centrala budskapet i den här boken. Men för att klara detta behöver människor också förstå grundläggande ekonomiska frågor. För att göra det presenterar […][...]

2016-01-11

Yes! Katarina Bjärvall
Recension
2016-01-11 00:00
Ella Andrén
0

Kan man, efter julhandel och mellandagsreor, få fresta med en bok om konsumismen med undertiteln ”Därför köper vi det vi inte behöver”? Yes! är Katarina Bjärvalls tredje bok om konsumtion. Hon har tidigare skrivit med särskilt fokus på barn och konsumtion i Vill ha mer och om våra mobiltelefoner i Var är du?. Yes! har […][...]

2014-07-05

After work. Farväl till arbetslinjen
Recension
2014-07-05 00:00
Ella Andrén
0

Ska vi arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Frågan finns där hela tiden, men liksom i skuggan av Den enda vägens politik: arbetslinjen. Deviser om att ta ekonomiskt ansvar, att politikens viktigaste uppgift måste vara att ”skapa jobb” präglar allt, ljuder så högt att ingen annan riktigt lyckas komma till tals. Men […][...]

2011-01-22

Keynes barnbarn - en bättre framtid med arbete och välfärd Christer Sanne
Recension
2011-01-22 00:00
Ella Andrén
2

De senaste decennierna har John Maynard Keynes varit ungefär lika het som John Travolta strax innan Pulp Fiction eller Michael Jackson strax innan han dog. John Maynard Keynes. Definitivt ohet. Lite oförtjänt, kan man ju tycka, med tanke på att keynesianismen hör till den socialdemokratiska välfärdsstatens grundpelare. Och tanken att staten bör lägga sig i, […][...]

2009-04-06

Krisen Paul Krugman
Recension
2009-04-06 00:01
Klas Rönnbäck
0

Vi lever för närvarande i en historiskt sett extremt djup ekonomisk kris, och det finns många motstridiga åsikter om hur man bäst ska ta sig ut ur den. Under de senaste decennierna har de allra flesta ekonomer förespråkat neoklassiska recept: avregleringar, och att stater ska lämna marknaderna fria att sköta sig själva. Detta blev tydligt […][...]

2009-03-13

Leka med modernismen Ingela Lind
Recension
2009-03-13 00:00
Rasmus Landström
0

Det första man slås av när man läser Leka med modernismen är hur rätt i tiden den är. Bloomsburygruppen upplever idag något av en renässans: Virginia Woolfs dagboksanteckningar har nyligen återutgivits och höjts till skyarna, Maynard Keynes beskrivs som den mest moderiktiga filosofen i dessa kristider och Ottoline Morrell har fått återupprättelse som en av […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?