Etikett

Japansk historia

2016-07-09

Tystnaden Shusako Endo
Recension
2016-07-09 00:00
Björn Waller
0

”Vi korsfäste Jesus fast skulden var vår/Och hela vår kultur är byggd på denna metafor”, sjöng Kjell Höglund. Det är en av de mest intressanta och mest skrämmande delarna av kristendomen som fått bilda världsstandard sedan kolonialtiden: Att lidandet och underkastelsen förädlar, att martyrskapet är något eftersträvansvärt, att om du blir förtryckt kan du i […][...]

2014-05-11

Nagoya Notebook Anna Strand
Recension
2014-05-11 00:00
Tommy Arvidson
1

En fotobok utan en bild på omslaget? Det fungerar utmärkt när det gäller Anna Strands arbete. Hon har under en recidence i Japan hittat en serie fotografier på en loppis. Omslaget visar en pergamynpåse. Sådana som man förvarade fotografiska negativ i. Några otydliga anteckningar visar att negativet antagligen kopierats på en fotoatelje.   Skyddsomslaget består […][...]

2012-07-15

Fukushimas färger Elin Lindqvist
Recension
2012-07-15 00:00
Ella Andrén
0

Utgivningsdatum för Elin Lindqvists reportagebok Fukushimas färger är den 11 mars – på dagen ett år efter katastrofen i Japan 2011: jordbävningen, den väldiga flodvågen som utplånade hela städer och byar längs den nordöstra kusten och haveriet i kärnkraftverket Fukushima Daiichi. Lindqvist var på plats i de drabbade områdena en vecka efter katastrofen och i […][...]

2007-02-10

Japan - makt och tanke Lars Vargö
Recension
2007-02-10 00:00
Ella Andrén
1

Japans historia är lång och fascinerande. Frågan är om den inte är väl långt och fascinerande för att fungera komprimerad på 300 sidor. Detsamma kan förstås sägas om de flesta länders historia eller andra långvariga och/eller komplicerade historiska förlopp över huvud taget. Problemet med Japans historia är, åtminstone för mig, att mina förkunskaper är begränsade […][...]

2006-02-04

Gen - pojken från Hiroshima Keiji Nakazawa
Recension
2006-02-04 00:00
Ella Andrén
0

När jag gick i lågstadiet pågick ett frenetiskt ritande av fredsduvor och sjungande av fredssånger. Senare har jag fått förklarat för mig att denna vurm stod i mycket nära samband med den vapentekniska utveckling som då, i slutet av kalla kriget, gjorde Europa till möjligt slagfält i en eventuell kärnvapendrabbning. I samma veva gavs Keiji […][...]

Adolf - A Tale of the Twentieth Century Osamu Tezuka
Recension
2006-02-04 00:00
Ella Andrén
0

”Det här är berättelsen om tre män vid namn Adolf.” Så börjar Osamu Tezukas världskrigsepos i serieform. En av männen är förstås Adolf Hitler. De andra två är tyskättade pojkar som växer upp i Kobe på 1930-talet, en judisk och en halvjapansk med en pappa som är tysk diplomat och högt uppsatt i nazistpartiet. Trots […][...]

Svart regn Masuji Ibuse
Recension
2006-02-04 00:00
Ella Andrén
0

Japan har den senaste tiden kritiserats för att inte ha gjort upp med sin roll i andra världskriget – det vill säga rollen som aggressiv angripare. Det är förstås problematiskt, men kanske inte helt obegripligt, att det är upplevelsen av offer som levt kvar. Japanerna inledde kriget med militarism, kejsarkult och storhetsvansinne, och slutade som […][...]

Fjärrannära Bert Edström och Ingvar Svanberg
Recension
2006-02-04 00:00
Ella Andrén
0

”Kontakter mellan Sverige och Japan genom tiderna” är underrubriken på denna lilla bok. Det är möjligen en smula missvisande eftersom boken i princip bara tar upp svenska intryck av Japan. Många gubbar och fakta i form av årtal och platser blir det. ”Bilden av”-skildringar ska visserligen vara trendigt inom historieämnet, men här tar det sig […][...]

Den sanna historien Mineko Iwasaki
Recension
2006-02-04 00:00
Ella Andrén
0

Berättelser baserade på verkligheten säljer, det är det ingen tvekan om. Geishabiografier har av någon anledning blivit en egen subgenre där fakta och fiktion går in i vartannat. Bara de senaste åren har en hel rad kommit på svenska, med titlar som Geisha, Jag, en geisha, En geishas liv och En geishas memoarer. I det […][...]

Manga - Sixty Years of Japanese Comics Paul Gravett
Recension
2006-02-04 00:00
Ella Andrén
0

I Sverige har manga, japanska tecknade serier, dykt upp i massor bara de senaste åren. I Japan har den långa anor. Det beror delvis på att det komplicerade skriftspråket krävde en annan tryckteknik där det inte var meningsfullt att skilja på bild och text på samma sätt som vi gjort. Men det är ändå tiden […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?