Etikett

Grekiska författare

2023-02-10

Självbetraktelser Marcus Aurelius
Recension
2023-02-10 00:00
Mikael Palm
0

Idag har jag lämnat varje kris, eller rättare sagt gjort mig av med varje kris. Ty de kom inte utifrån utan inifrån, med mina antaganden Det är sällan man får insyn i en makthavares tankevärld och ännu mer sällan som denna värld öppnar ett nytt universum åt en. Efter kejsare Marcus Aurelius (121–180 e.kr) död […][...]

2022-09-10

Vad är demokrati? Marisa De Castro
Recension
2022-09-10 00:00
Ella Andrén
0

Vad demokrati egentligen är, är en fråga som förmodligen dykt upp i de flesta svenska klassrum så här veckorna innan ett val. Det är inte alldeles lätta begrepp att förklara – ärligt talat är vi nog få vuxna som helt kan detaljerna kring regional och nationell representation, det kollektiva representerandet av partier kontra det individuella […][...]

2021-04-17

Till min dotter Gianis Varoufakis
Recension
2021-04-17 00:00
Klas Rönnbäck
0

Ekonomi är politik, och filosofi. Man kan inte överlämna frågor om världens ekonomi till ett antal experter i nationalekonomi, utan det behövs en demokratisk kontroll över ekonomiska frågor. Det är det mest centrala budskapet i den här boken. Men för att klara detta behöver människor också förstå grundläggande ekonomiska frågor. För att göra det presenterar […][...]

2016-07-26

I kroppens främmande land Kiki Dimoula
Recension
2016-07-26 00:00
Matilda Gomis
0

En av de största fördelarna med att recensera böcker på dagensbok.com är möjligheten att läsa helt oväntade saker. När jag bläddrade igenom katalogen för höstens böcker fanns möjligheten att välja sådant som jag aldrig tidigare kommit i kontakt med, och för mig är Kiki Dimoula en sådan poet. Kiki Dimoula föddes 1931 i Aten och […][...]

2014-07-23

Backanterna / Ifigenia i Aulis Euripides
Recension
2014-07-23 00:00
Annika Åström
0

Det finns en textrad av Edgar Allan Poe som jag fäst mig vid. Den som lyder: ”And so, being young and dipped in folly, I fell in love with melancholy.” Och ungefär så är det med mig och den grekiska tragedin. Jag var en trulig tonåring när jag läste min första tragedi – det var […][...]

2011-12-03

Pindaros – oden och fragment Pindaros
Gästrecension
2011-12-03 00:00
Gäst
3

Pindaros? Är inte det poeten som översattes alldeles nyligen? Visst är det han. 2008 och 2010 nådde Sveriges flitigaste översättare av klassiska poeter, Ingvar Björkeson, till slut fram till Pindaros, antikens främste lyriker, verksam i Grekland under 400-talet f.Kr. Det var därför med viss förvåning jag möttes av nyheten att ännu en översättning av den […][...]

2007-11-04

Grekland berättar: Fikonträdets sång
Recension
2007-11-04 00:00
Johan Wirdelöv
3

Någon är utmärkt, en annan är obegriplig och en tredje är usel. Förstås är det variation snarare än enhetlighet som betecknar en utgivning av tjugosex noveller ur den samtida grekiska litteraturen. Och inget ont i det. Bokförlaget Tranan fortsätter med Grekland berättar: Fikonträdets sång sin serie med novellister från världens alla hörn, denna gång med […][...]

2002-04-11

Judas underbara kyss Maira Papathanassopoulou
Recension
2002-04-11 00:00
Åsa Pettersson
0

Antagligen har jag blivit skadad av att läsa Märta Tikkanens hela produktion så att jag kan den både utan och innan. Hennes valspråk har alltid varit "att stå i bredd och dela". Jag tycker att det är vackert och det är nog ändå denna tanke om ömsesidigt hänsynstagande som har fått mig att göra de […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?