Fantastisk bok, intressant hur Simone de Beauvoirs synsätt på döden helt förändras av de starka erfarenheterna.