Gästrecension

: Därför/ Väntrum
Därför/ Väntrum Anita Wikman
2018
Marginal
7/10

Längtan efter andra värden

Utgiven 2018
ISBN 9789526907604
Sidor 108
Först utgiven 1977 och 1979

Om författaren

Anita Wikman föddes 1938 i Nykarleby i finska Österbotten. Hon är författare till såväl diktsamlingar som De blå bergen (1974) och Därför (1977), och romaner som Kära Alexander (1980), Kråkvals (1987) och Vingklippt (1996).

Gästinformation

Susann Wilhelmsson är poet, skrivpedagog och bibliotekarie. Hon är bosatt i Malmö.

Sök efter boken

Därför och Väntrum återfinns nu i en samlad volym och är en reviderad nyutgåva av diktsamlingarna med förord av litteraturvetaren och författaren Maria Antas. Anita Wikman och hennes produktion var helt okänd för mig när jag fick uppdraget att recensera dessa båda diktsamlingar. Jag funderar på syftet med att ge ut Därför och Väntrum igen. Det är en svunnen tid som möter mig. Ett inte alltför avlägset 1970-tal, men med ett sanningsanspråk och en slags oskuldsfullhet som kanske blivit alltmer ovanligt idag. Jag kommer att tänka på poeten Sonja Åkessons vardagsnära språk under tiden jag läser. En slags folkhemston som bottnar i ämnen som klass, arbete och feminism. Samtidigt är det ämnen som är aktuella än idag vilket gör att nyutgåvor som dessa inte behöver någon förklaring.

Därför är indelad i tre avsnitt. Den första delen är tillägnad hennes mormor och här pendlar dikterna mellan ömsint kärlek och skildring av en hård vardagsverklighet på landsbygden med arbete och drömmar som går i kras till beskrivningar av det egna tunga och lågavlönade arbetet i vården, solidariteten med andra kvinnor och systrar. Andra avsnittet tillägnas en kusin. Det är även här den lilla världen som skildras. En bybutik dras in eftersom den inte anses ekonomiskt inkomstbringande, bostadsområden rivs för att kontoriseras. Detta är en diktsamling som ger röst åt bönderna, byborna och de lågavlönade kvinnorna i vården. Röster som står i bjärt kontrast till profiterande multinationella företag och ett allt kallare samhällsklimat. Det avslutande avsnittet i Därför proklamerar ett slags syfte: ”Därför att intet skapat får förnekas / måste också vi, den gråa massans / vardagsmänniskor höja våra röster.” Därför är ett argt manifest som gör anspråk på upprättelse och sanning. En mäktig diktsamling som ger röst åt människor som fått nog.

Väntrum är en diktsamling som tar avstamp i konkret och kroppslig kvinnoverklighet. Det handlar om menstruation och sexualitet och här finns en befriande ärlighet där saker och ting skrivs rakt ut. Den klibbiga känslan av mensblod, smärta, könshår, sexualitet, en livmoderoperation med rondskålar och pisspåsar. Solidariteten med andra kvinnor konkretiseras via dessa kroppsliga erfarenheter. Det är också i mötet med vården vi kokas ner och blir mänskliga och börjar ställa frågor kring liv och död. I diktsamlingens andra avsnitt skildras ögonblick av ett diktjag som tycks se verkligheten med nya ögon och som ”dricker vårens styrka.” I det avslutande avsnittet, Som att längta hem, återfinner jag ett diktjag som sjunger kampsånger och höjer näven i protest mot samhälleliga orättvisor, men som också rannsakar sig själv och sina trygghetsdrömmar som baserats på materiella ting. Från ett väntrum på sjukhuset vidgas dikten ut mot ett väntrum i världen där människovärde står i fokus. Längtan efter andra värden. Därför och Väntrum är diktsamlingar som tar plats och sjunger nygamla sånger om solidaritet och människovärde och som jag rekommenderar varmt.

Susann Wilhelmsson

Publicerad: 2018-10-27 00:00 / Uppdaterad: 2018-10-27 07:56

Kategori: Dagens bok, Gästrecension, Recension | Recension: #7522

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?