Recension

: VALIS
VALIS Philip K Dick
2017
Bakhåll
9/10

Bortom bra eller dåligt

Utgiven 2017
ISBN 9789177424659
Sidor 268
Orginaltitel VALIS
Översättare Andreas Vesterlund
Först utgiven 1981

Om författaren

Philip K Dick (1928–1982) skrev ett 40-tal romaner och ett 100-tal noveller. Dick utforskade sociologiska, politiska och metafysiska teman i romaner fyllda av multinationella bolag, auktoritära regimer och alternativa sinnestillstånd. I senare verk märktes särskilt hans intresse för metafysik och teologi.

Blade Runner hör till hans främsta verk. När boken först kom ut hette den Do Androids Dream of Electric Sheep? Det var när den filmades av Ridely Scott som titeln ändrades till Blade Runner. Andra höjdpunkter i hans produktion är den kontrafaktiska klassikern Mannen i det höga slottet, Palmer Eldritchs tre stigman, Ubik och Valis.

Sök efter boken

Vad är VALIS?
En roman av Philip K Dick.
Vast Active Living Intellegence System.
Vittomfattande Aktivt Levande Intelligens-System.
Ett gudomligt väsen i form av ren information vars syfte är att hela ett sjukt universum.
En fiktiv film vid namn VALIS i romanen VALIS av Philip K Dick.
Ett konstnärligt misslyckande.
En roman, skriven av en mentalt störd författare.
En konstnärlig triumf, ett kultfenomen.
Förmodligen allt det där och lite till. Till exempel en opera.

Jag har läst VALIS två eller tre gånger på originalspråket och nu ytterligare en gång i Andreas Vesterlunds utmärkta svenska översättning och jag är fortfarande inte riktigt säker på om jag borde ge den en etta eller en tia i betyg här på Dagens bok-sajten. För mig tillhör VALIS en liten kategori av konstverk som ligger bortom bedömningar som ”bra” eller ”dåligt”. Det är verk som är sina egna fenomen och som är djupt njutbara trots uppenbara estetiska brister.

Mer väsentligt är att hitta en läsart som passar. Väljer man att se VALIS enbart som en skönlitterär roman är det ganska klart att det är en hel del som stör. Till exempel att stora delar av de teologiska, eller snarare mysticistiska, resonemangen i boken i stort sett är obegripliga. I alla fall om man inte har bedrivit djupare studier i gnosticism. Texten i övrigt ger inte heller någon större hjälp för att vidga förståelsen av de avsnitten.

Den verkliga tiden upphörde år 70 e v t, med förstörelsen av templet i Jerusalem. Den började igen 1974. Den mellanliggande perioden var en perfekt förfalskad interpolation för att efterhärma Medvetandets skapelse. ”Imperiet upphörde aldrig”, men 1974 utsändes en signal med ett chiffer som förkunnade att Järnets Tidevarv var över.

Jag brukar inte vara något större fan av att läsa in författares biografiska upplevelser i verk men när det gäller VALIS är det ofrånkomligt och vill jag påstå, ger en bättre läsart än den rent objektiva ansatsen.

För så här var det: författaren Philip K Dick upplevde i mars 1974 något som den rationella delen av hans psyke inte kunde förklara. De förklaringar som låg närmast till hands var sådan som en psykiskt sjuk människa skulle ta till. Men hur kom det sig i så fall att han kunde studera dessa förklaringar utifrån en rationell utgångspunkt? Det klarar inte psykiskt sjuka människor av att göra. Romanen VALIS är ett av flera försök som Philip K Dicks gjorde att hantera denna splittring i sitt eget psyke. Och faktiskt ett ganska gripande sådant försök.

Han gör det genom att uppfinna en karaktär vid namn Horselover Fat (Philip = älskare av hästar på grekiska, Dick = tjock på tyska) vars liv och tankar beskrivs i tredje person medan jag-personen i boken är en sf-författare vid namn Phil.

Det är Horselover Fat som är övertygad om att antingen Gud eller en främmande intelligens invaderade hans sinne tidigt 1974. Detsamma gällde för Dick i det verkliga livet. En rosa ljusstråle, som han skulle komma att kalla för VALIS, trängde rätt in i honom och förmedlade information och insikter som han omöjligt kunde ha någon kunskap om. Till exempel att hans son behövde opereras för ett allvarligt bråck. Eller att han plötsligt förstod koine, antik grekiska. Under de kommande veckorna hade han ett antal visioner som förmedlade en stor mängd esoterisk kunskap till honom.

I VALIS försöker Dicks splittrade medvetande komma underfund med vad som hände honom och vad budskapen betydde. De kosmologiska och filosofiska, för att inte säga mysticistiska, fragment som texten är interfolierad med är på något sätt kärnan i budskapet från VALIS.

Eftersom universum i själva verket består av information, kan man säga att denna information kommer att rädda oss. Detta är den frälsande gnosis som gnostikerna sökte efter. Det finns ingen annan väg till frälsning.

I den gnostiska tanken ingår att världen vi lever i har skapats av ett slag lägre gudom, en vansinnig demiurg, och att det är gnostikerns uppgift att se bakom skenet och avslöja universums verkliga natur. Det är den uppgiften som Horselover Fat har tagit på sig.

I sin jakt på sanningen utvecklas Fat till ett slags existentiell detektiv som samlar en rad udda existenser runt sig, bland annat två kvinnor i hans närhet som dör under tragiska omständigheter. Liksom den tidigare utgivna Dick-romanen Skannad i dunklet är VALIS också en historia om 70-talets alternativkultur i Kalifornien och är bitvis faktiskt riktigt rolig trots att de beskrivna händelserna för Dick själv handlade om liv eller död.

Texten drivs framåt av splittringen mellan den mer eller mindre tokige Fat och den skeptiske Phil, men gränsen är långt ifrån knivskarp. Vad vi får är en fascinerande inblick i ett psyke som på en och samma gång verkar fullständigt tokigt och helt rationellt. Kanske är den enda slutsatsen av det att det i själva verket är universum som är galet?

Nästa steg i Den Endes plan var att det Två skulle bli de Många, genom sin dialektiska samverkan. Från sig själva som hyperuniversa projicerade de ett hologramlikt gränssnitt, vilket är det mångfaldiga universum där varelser som vi själva lever. De båda källorna förväntades bidra till vårt universum i en jämbördig blandning, men Form II fortsatte att förfalla mot sjukdom, galenskap och oordning. Dessa aspekter projicerade hon in i vårt universum.

VALIS må inte vara allas likör, men det en riktig pärla för den som uppskattar en roman som på samma gång lyckas vara såväl hjärtskärande som rolig, spännande, frustrerande, mystisk men framför allt radikalt annorlunda. Och den är definitivt ett måste för varje Dick-läsare.

Tomas Eklund

Publicerad: 2017-10-26 00:00 / Uppdaterad: 2017-10-26 08:13

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7117

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?