Fragment genererar friktioner som genererar energi som alstrar mening. Detta är båda författarna medvetna om, och mästare i.