Jodå, jag hade förvisso tänkt lägga in busshållplatser i kartorna. Började också, men det blev så förtvivlat många busshållplatssymboler på sina ställen att hela idén kändes förfelad. Jag insåg att den informationen hittar man bättre på annat håll – och har också angivit var i boken (t.ex. ”De flesta lokalerna kan nås via Lokaltrafiken i Malmö. Se http://www.skanetrafiken.se.”).
Onekligen synd, för det är en information jag gärna haft med.