Recension

: Mörkret vid tidens ände
Mörkret vid tidens ände: En bok om universums mörka sida Ulf Danielsson
2015
Fri Tanke
8/10

Att mäta mörker

Utgiven 2015
ISBN 9789187513459
Sidor 187

Om författaren

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik, och har också varit dekan och vicerektor vid Uppsala universitet. År 2008 mottog han Göran Gustafssons pris ”för sin forskning om partikelfysikens ’strängteori’, där han bland annat nått uppmärksammade resultat gällande olika typer av ’svarta hål’ som ryms inom teorin.” Han har skrivit böckerna Stjärnor och äpplen som faller (2003), Den bästa av världar (2007), Mörkret vid tidens ände (2015) och Världen själv (2020).

Sök efter boken

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och sysslar mest med strängteori. Han har tidigare skrivit ett par böcker som handlar om olika saker i universum, och i Mörkret vid tidens ände vill han berätta för oss om just mörker. Det mörker som innesluter allt i hela universum. Vad det kan bestå av och hur det möjligtvis fungerar.

För att kunna förstå mörkret måste man dock känna till ungefär allt annat i hela universum. Så det försöker Danielsson förklara på ett begripligt sätt för oss. Och jag måste säga att han är ett geni när det kommer till liknelser. I början av boken serverar han oss en kopp kaffe med grädde och socker:

Sockret får svara mot all den kända materia som vi själva och stjärnorna består av. Det ger kaffet lite sötma, och i våra ögon universum dess skönhet, men utgör ändå bara en liten del av koppens innehåll. Grädden får svara mot all den okända materia som vi inte vet vad den består av, den gåtfulla mörka materien. Men den största och underligaste delen utgörs ändå av kaffet självt: den mörka energi som är det avgörande viktiga och ändå helt okända.

Med den liknelsen i bagaget åker vi på en resa genom kvantmekanikens förunderliga värld, en värld som inte låter sig mätas. Här bjuder Danielsson på ett skämt om Heisenbergs osäkerhetsrelationer. Jag ska inte förstöra nöjet för er och återberätta det, men det hjälper oss att förstå kvantmekanikens mätproblem. Vi går också genom standardmodellen som beskriver all materia, och vi inser varför det var så stort när Higgspartikelns existens kunde bekräftas.

Efter detta börjar vi kunna närma oss den mörka materien, och vi blir bekanta med begreppet supersymmetri. Ett tänkt samband mellan partikeltyperna fermioner och bosoner som skulle kunna vara en viktig pusselbit i sökandet efter mörkrets hjärta. Eftersom detta samband dessvärre inte går att bekräfta får man istället tänka att det existerar helt nya partiklar som vi inte ännu känner till. Det är här Large Hadron Collider kommer in i bilden. LHC, partikelacceleratorn på CERN i Genéve. Den skall startas upp igen under 2015, med dubbelt så hög energi som tidigare. Spännande att följa, för även om man inte hittar några nya partiklar så blir frånvaron av dessa en indikation på hur man kan gå vidare i forskningen.

Det finns många olika teorier om mörk materia. Det har också gjorts en hel del mätningar och experiment. Hittills utan egentlig framgång. Men bara det att vi vet vad vi inte vet är ju ett enormt framsteg i sig. Det ger oss ledtrådar till vad för frågor som kan vara relevanta att ställa. Och man ska inte glömma att vi faktiskt vet en hel del. Och att en del frågor kanske inte har något svar.

Detta leder oss in på ett par viktiga begrepp. Det första är den kosmologiska konstanten. En storhet inom kosmologin som uppträder som motkraft till gravitationen. Den skulle kunna förklara varför man observerat att universum expanderar i ökande hastighet. Mörkret upptar alltså mer och mer plats, allt snabbare.

Det andra är den antropiska principen. En antropisk förklaring innebär att saker och ting är som de är eftersom de är så. Att det är meningslöst att ställa vissa frågor eftersom det inte finns någon bakomliggande orsak att hitta. I just detta universum har det helt enkelt bara slumpat sig så att vissa saker kan inträffa och att vissa lagbundenheter råder. En inte helt okontroversiell princip eftersom det kan tyckas vara ett cirkelresonemang, och därför inte vetenskapligt giltigt. Men saken är den att en antropisk förklaring kan hjälpa till att flytta fokus till ett område där det gör bättre nytta.

Religionen och filosofin kan med fördel ägna sig åt att ställa frågor som inte har något svar, men med en antropisk förklaring till vårt fysiska universum kan vi lämna fruktlösa frågor därhän och vända blicken åt annat håll. Antropin får faktiskt som logisk följd att det måste existera flera universa. Och för att återknyta till mörkret, så har den mörka energin i dessa andra universa förmodligen helt olika värden än i vårt eget. För att lösa mörkrets gåta måste vi alltså hitta dessa andra universa. Det är där fysikens fokus bör ligga.

Fysikern Max Tegmark har skrivit om multiversum i fyra nivåer i Vårt matematiska universum. Danielsson är inte riktigt inne på samma spår. Han tycker att det räcker med nivå I och II, och att matematiken är en del av en själv och ens tänkande snarare än en del av en yttre fysisk värld.

Ja, det är hisnande tankar vi får att jobba med i den här boken. Bara kvantmekaniken och strängteorin ger mer än tillräckligt sug i magen. Men författaren fullkomligt häller spännande kunskap över läsaren. Och självklart får vi veta det som är värt att veta om svarta hål. Danielsson har gjort ett fint jobb här, och han kan konsten att berätta om universums fysiska beskaffenhet som den magiska saga det faktiskt är.

Han sår också frön till bisarra fantasier om hur alla dessa olika universa uppstår. ”Kanske skulle man också kunna föreställa sig något slags sexuell förökning där olika universa överför egenskaper mellan sig”.

Kanske inget att börja fundera på när man ska gå och lägga sig att sova.

Kari Kapla

Publicerad: 2015-07-27 00:00 / Uppdaterad: 2015-07-25 18:23

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6201

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?