Utöver allt positivt som sagts i denna recension vill jag gärna lägga till några saker:

Även allvarliga ämnen betraktas emellanåt på ett humoristiskt sätt.
Ibland med ironi men utan cynism.
Fakta och funderingar med stil även språkligt sett.