Recension

: Sammansvärjningen
Sammansvärjningen: Så luras 5 miljoner svenska fondsparare Joel Dahlberg
2015
Ordfront
8/10

Att de inte skäms!

Utgiven 2015
ISBN 9789170377587
Sidor 184

Om författaren

Foto: Ordfront förlag
Foto: Ordfront förlag

Joel Dahlberg (f. 1962) har arbetat som ekonomijournalist sedan 1990, bland annat på Dagens Industri, Dagens Nyheter, TV8 och näringslivssajten E24. Idag arbetar han på Svenska Dagbladets näringslivsredaktion.

Sök efter boken

Joel Dahlberg har tidigare skrivit böckerna Bankbluffen (2009), där han granskar de svenska storbankernas förhållningssätt till sina kunder, och Pensionsbluffen (2012), där han går igenom vårt pensionssystem och tipsar om hur man skall tänka när man väljer pensionsfonder. I Sammansvärjningen berättar han för oss om det skamlösa sätt på vilket storbankernas säljare ljuger sina kunder rätt upp i ansiktet. Fondsparare förleds att tro att de fonder bankerna marknadsför som aktivt förvaltade är just detta, när de i själva verket är att betrakta som indexfonder utan utsikt att någonsin slå index.

Det här får förstås betydande privatekonomiska konsekvenser, då förvaltningsavgiften på en aktivt förvaltad fond ligger runt 1% högre än för en indexfond. Sett till ett långsiktigt sparande kan det i slutändan röra sig om upp till 1900 kronor mindre i månaden i pension. Kunderna betalar alltså miljardbelopp i avgifter varje år för en produkt de inte får. Lurendrejeri kan man tycka.

Det tycker också medlemsorganisationen Aktiespararna, som beslutat sig för att inleda en process mot fondbolaget Swedbank Robur. Det gäller fonderna Kapitalinvest och Allemansfonden. Den grupptalan som lämnats in till Allmänna Reklamationsnämnden avser alla kunder som sparat i dessa fonder tio år eller längre. Aktiespararnas mål är att Swedbank Robur skall betala tillbaka 7 miljarder kronor till spararna. Detta för att ha tagit betalt för en produkt de inte levererat. Swedbank har i sin tur svarat med ett hot om att stämma enstaka kunder i tingsrätten (!).

Att det har blivit ett sådant hallå kring just Swedbank beror på att Dahlberg publicerade en intervju i Svenska Dagbladet (21 november 2013) med den då nytillträdde VD:n för Robur, Thomas Hedberg. I den intervjun berättar VD:n helt enkelt att dessa fonders möjlighet att slå index är i det närmaste obefintlig.

Nu är det ju inte bara Swedbank som marknadsför sina dolda indexfonder som aktivt förvaltade. Samtliga storbanker har gjort sig skyldiga till detta. I boken försöker Dahlberg reda ut varför det blivit så. Det finns mindre, oberoende fondförvaltare som har en aktiv förvaltning och lyckas med att slå index vissa år. Hos storbankerna ändrades dock kulturen för 10-15 år sedan. Fonderna växte sig så stora, och hade så många sparare, att ingen förvaltare ville ta risken att hamna flera procent under index ett givet år, så fondfördelningen hamnade mer och mer indexnära. Avgifterna var dock de samma.

Boken tar upp några begrepp som det kan vara bra för fondspararen att känna till:
Sharpekvot, efter den amerikanske ekonomen William F. Sharpe, är ett mått som används för att betygssätta en kapitalförvaltares arbete. Kvoten talar om hur stor avkastning förvaltaren har åstadkommit i relation till den risk som placeringen innebär.
Tracking Error (aktiv risk) mäter hur en fond rör sig i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju högre Tracking Error desto större avvikelser från index. Indexfonder har låg Tracking Error (0-0,5) och äkta aktivt förvaltade fonder har hög (ca 5-15). Dolda indexfonder har låg Tracking Error.
Active Share (aktiv del) mäter hur aktiv en fondförvaltare är i relation till fondens jämförelseindex. Måttet är 0-100 och mäter hur stor andel av fondens aktieinnehav som avviker från dess jämförelseindex. En indexfond ligger normalt en bra bit under 10, medan en äkta aktiv fond ofta ligger över 70. En dold indexfond har ofta en Active Share under 60.

Det här med dolda indexfonder är ett stort problem. Bankernas förtroende hos kunderna har urholkats, och den lille småspararen kan känna sig maktlös inför storbankernas arrogans och nonchalans. Dahlberg har fått frågan om hans agenda är att uppmana till bojkott mot storbankerna. Han har då svarat ungefär så här: så länge bankerna och kunderna strävar mot samma mål är storbankerna bra att ha för den lilla människan. Det är när bankernas och kundernas intressen skiljer sig åt så enormt mycket som detta med fondavgifterna, som den lille småspararen kan ha större nytta av ett oberoende alternativ.

Gör dig själv och din familj en tjänst, läs den här boken och se över ditt sparande.

Kari Kapla

Publicerad: 2015-07-03 00:00 / Uppdaterad: 2015-06-27 20:01

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6171

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?