[...] Ricardo Adolfo skriver fram alla nyanser i en papperslös människas situation och gör det som så ofta skildras opersonligt till något ytterst personligt. Han berättar med såväl humor som detaljrikedom, på en prosa som är just så rättfram som romanens tema kräver. Läs hela recensionen! [...]