Vilken berättar teknik ser du att boken har, vilken sort genre ser du att den här boken har? Kopplingar? MvH Milan