[...] Problemet är bara att vare sig hon väljer att be…” Läs mer [...]