[...] Explosionen isolerar dem från resten av världen. Långt nere i underjorden omges den tillknölade tunnelbanevagnen av vatten från brustna ledningar. De fem vet inte vad som har hänt, när de kan få hjälp eller vad som kommer att hända om de alls kommer därifrån. För hur kommer det sig egentligen att just de befinner sig just där, just då…” Läs mer [...]