Har just läst igenom ”begravningsplatsen” och instämmer gärna i Dina tankar om boken. Så klart är boken viktig för vårt förstående av tankegångarna kring holocaust! Som Du tycker jag, att Eco har slingrat till det kanske lite väl mycket, och kunde ha kortat lite, här och där. Men han må ha en ”licentia poetica” som alla författare….
Tack för välskriven recens!