Recension

: Stockholms lekparker
Stockholms lekparker: Upptäck staden från ett lekperspektiv Annika Nyström
2011
Karneval Förlag
8/10

Ett parallelluniversum av lekparker

Utgiven 2011
ISBN 789185703722
Sidor 227
Medförfattare Jenny Drakenlind

Om författaren

Annika Nyström debuterar med Stockholms Lekplatser (2011), en guidebok över lekplatser i Stockholm. Ideén uppstod efter eget behov då hon konstaterade att det saknades en guidebok över just lekplatser. Underlaget till boken utforskades tillsammans med hennes två barn och fotografen Jenny Drakenlind.

Sök efter boken

Stockholms lekparker, titeln ger en ganska exakt beskrivning av vad denna bok är. Och till vilka den riktas. För dagens recenserade bok är nämligen inte så mycket en bok där dess målgrupp styrs av tycke och smak utan snarare av ganska strikta demografiska (småbarnsföräldrar) och geografiska (bosatta i Stockholm) faktorer.

Eftersom jag nu är en av dessa och till på köpet är inne i slutmånaden på nästan ett år av föräldrarledighet, anser jag mig ha en välmeriterad bakgrund för att inte bara bedöma boken som sådan utan även de lekparker den beskriver. Alla har jag inte varit i, men en knapp tredjedel av bokens sjuttiosju beskriva parker har trots allt besökts. Då har flertalet av dessa också besökts efter det att jag för någon månad sedan fick den här boken. Vilket givetvis också är den främsta orsaken till att den är väl värd sina 200kr. För den här boken öppnar upp Stockholm, gör staden större och allt man behöver är ett SL-kort eller ett par rejäla promenadskor.

Boken är uppbyggd med en geografisk områdesindelning som följer gränserna för Stockholms kommun med innerstaden, söderort och västerort (inklusive Solna, men utan Sumpan). Varje område är i sin tur är indelad i fyra till sju stadsdelar. Områderna får en kort introduktion medan varje stadsdel inleds med en karta. Sedan består varje uppslag av en lekpark, där vänstersidan förutom en text om varje park även har en faktaruta med adress och hur man hittar dit, eventuella öppetider, byggår och eventuell webbsida (ja numera har även enskilda lekparker sin plats i cyberrymden). Här finns även ett symbolsystem med tio små symboler som anger om parken till exempel är inhägnad, om det finns toalett, skateboardramp eller om det finns djur där. Dessutom lyckas de även få in ett litet foto.

Det kan tyckas plottrigt, men så är det absolut inte då texterna är korta och utan vidare omsvävningar ger den information som är nödvändig för ett besök. Det är ju trots allt en guidebok till lekparker i Stockholm och inte Lonely Planet Southeast Asia on a shoestring. Den högra sidan består helt av ett foto, tagna av Jenny Drakenlind, vilket tillsammans med texten ger en väldigt bra bild över respektive lekpark.

Författaren är trogen det enkla upplägget vilket inte bara ger boken en bra överblickbarhet utan också ger varje lekpark lika stort utrymme. De korta faktameningarna till trots är den även riktigt rolig att bläddra i och jag slås av den lite okända parallellvärld av lekparker som finns över hela staden. För många av dessa lekparker ligger i direkt anslutning till platser man ofta varit på men utan att man alls reflekterat över att de existerar.

Då inledningen i boken även består av några sidors historik över lekparkerna har jag överhuvudtaget svårt att komma med några invändningar utan kan bara konstatera att den för ändamålet är helt förträfflig! Min upplaga är numera välbläddrad, nedspild och till vissa delar sönderriven men den har ändå fått en obligatorisk plats i den väska som fästs på barnvagnen. Att det stora flertalet av er läsare på dagensbok inte tillhör dess målgrupp är förstås självklart, men många av er är ju ändå släkt och vänner till sådana som är det. Och till dem är Stockholms lekparker en riktigt bra present.

Oscar Rooth

Publicerad: 2011-07-10 00:00 / Uppdaterad: 2011-07-10 14:54

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #4219

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?