Recension

: Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden
Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden Josefin Brink
2010
Ordfront
8/10

”En annan värld är möjlig – och förbaskat nödvändig”

Utgiven 2010
ISBN 9789170373053
Sidor 172
Först utgiven 2009
Medförfattare Jens Ergon, Peter Gustavsson, Kent Werne

Om författaren

Josefin Brink (född 1969) är sedan 2006 riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon har också bland annat varit chefredaktör för tidskiften Bang, kolumnist på Flamman och arbetat på JämO. Tillsammans med Jens Ergon, Peter Gustavsson och Kent Werne har hon skrivit boken Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden (2009).

Sök efter boken

Politik blir mindre och mindre viktigt. Det är en ganska allmänt spridd bild. Förklaringarna anges ofta med vaga begrepp som globaliseringen, saker som framstår som naturkrafter och inte går att göra så mycket åt. Det är inte helt sant.

För varje val som hålls i Sverige skulle man kunna lista hur de valda församlingarna fått mer och mer kringskuren makt. Det är riktigt. Men minskningen av inflytande, av demokratisk kontroll som förs över antingen till exempelvis EU eller till det privata näringslivet, beror på politiska beslut.

Att minska statens inflytande är en grundläggande liberal idé – människor bör få sköta sig själva, på marknaden – men som valfråga drivs den sällan helt uttalat. Istället säger sig samtliga partier värna välfärden. Då gäller det att skrapa bort retoriken och titta på vad som egentligen händer.

Det är också författarna Josefin Brinks, Jens Ergons, Peter Gustavssons och Kent Wernes ambition med Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden. Där beskriver de inte bara vad som konkret hänt i Sverige de senaste 30 åren, när fler och fler offentliga verksamheter övergått i privat regi, utan också själva framväxten av en nyliberal samhällsanda.

Ofta marknadsförs ju privatiseringar, avregleringar, bolagiseringar och liknande som en nödvändig effektivisering av den tröga och dyra offentliga sektorn. Ändå är det påfallande ofta verksamheter som varit både effektiva och lönsamma som säljs ut, till underpriser, och med resultat som snarare mest skapat förvirring, kraftiga fördyrningar (elmarknaden är kanske det tydligaste exemplet), större utsatthet och mindre valfrihet för många konsumenter. Fler och fler hamnar hos kronofogden för att de inte kan betala sina el- eller telefonräkningar. Andra grupper tjänar grova pengar på att köpa loss allt från lägenheter till sjukhus och skolor.

Klyftorna bara ökar – och allt i välfärdens namn.

Nyspråket blir alltmer raffinerat. Välfärdens begreppsapparat har kidnappats av intressen som vill sälja ut den. Precis som i George Orwells 1984 får orden nya synonymer och betydelser. I grund och botten för att genom språket ”inskränka tankemöjligheterna”. Slagorden i Orwells dystopi var ”krig är fred”, ”frihet är slaveri” och ”okunnighet är styrka”. Privatiseringsvågen har följts av liknande slagord: välfärd är privatisering, demokrati är kundval, frihet är etableringsrätt.

Ibland blir det väl retortiskt för min smak, men siffrorna talar sitt tydliga språk. 1981 var skatteuttaget i Sverige som högst. Hade det legat kvar på den nivån hade vi enligt Sälj hela skiten! haft nästan 200 miljarder mer att gemensamt röra oss med. Samtidigt har den rikaste tiondelens disponibla inkomst ökat med 60 procent. Hundratusentals statliga jobb har försvunnit, samtidigt som arbetsbelastningen och ohälsan ökat hos dem som jobbar kvar i verksamheterna.

Statliga, kommunala och landstingsägda företag till ett värde av 170 miljarder har sålts ut. Det är ändå en liten del av alla verksamheter som på olika sätt marknadiserats. Staten, den gemensamma, demokratiska kontrollen, formligen blöder pengar. När till exempel allmännyttan sålt ut lägenheter har priserna legat bortåt 40 procent under marknadsvärdet. Ett klipp för den enskilde som har tur och råd att investera – och en förlust för skattebetalarna på många hundra tusen för varje enskild lägenhet.

Sälj hela skiten! samlar konkreta siffror, konkreta erfarenheter. Den granskar vad som händer inte minst med jobben och på arbetsplatserna när verksamheter övergår från offentlig till privat sektor, när till exempel anmälarskydd förvandlas till illojalitet mot arbetsgivaren och går att sparkas för.

Det är onekligen en viktig bok för den som funderar över vad som händer i det, också internationellt sett, radikalt privatiserade Sverige.

Några praktiska saker stör ändå. För det första är det väl ont om författarpresentationer. Läser man om politik så vill man ju veta vem avsändaren är (dessutom är författarna fyra stycken utan att man får veta ett smack om hur det går till när fyra personer skriver och kommer helt överens om en hel bok). Framför allt har boken bara några få litteraturtips. Den egentliga källförteckningen – inklusive noter – är förpassade till en hemsida som inte längre tycks finnas (och den här boken kom ändå ut förra året). Återigen. Det här är politik. Jag vill veta var uppgifterna kommer ifrån. Det borde inte finnas någon motsättning mellan å ena sidan lättillgänglighet och å andra sidan tydlighet och kontrollerbarhet.

Inte minst intressant är i alla fall att bokens författare menar att privatiseringspolitiken inte egentligen har något folkligt stöd. Svenskarna säger sig fortfarande vilja ha gemensam välfärd. Därav alla fagra ord om den. Därav den här boken.

Men betyder det att vi är lurade då? Grejen med demokrati måste väl vara att vi får den regering vi förtjänar?

Ella Andrén

Publicerad: 2011-03-12 00:00 / Uppdaterad: 2016-07-09 22:42

Kategori: Recension | Recension: #4066

2 kommentarer

[...] Se om skolprivatiseringen i USA. Om boken ”Sälj hela skiten” och Kent Werne om denna bok, samt läs Ella Andrén i ”En annan värld är möjlig – och förbaskat nödvändig.”   [...]

 

[…] mer: AB, Bookplanet, Kent Werne, Dagens Bok, Tomas Helgeson, Folkkampanj för välfärd, Tankar från roten, Esbati, Eriks axplock, Duroj, […]

Plågsam välfärdsslakt | Svensson Oregistrerad 2013-12-04 12:16
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?