>trots att Gud påstås vara död
Nietzsche sa inte ”Gud är död”, utan ”Gud är död, det är vi som dödade Honom”, vilket är ett bildligt uttryck om oss och vår dekadens.