Krönika

29 röster läser 29 kapitel

Igår hade Pär Thörn release för sin nya bok Röda Rummet alfabetisk. Konceptet är att ordna orden i varje kapitel i August Strindbergs Röda Rummet i alfabetisk ordning. Eftersom boken består av 29 kapitel var det 29 personer på scenen på Weld, som samtidigt läste varsitt kapitel. Bland uppläsarna fanns Athena Farrokzad, Vendela Fredricsson, Saga Gärde, Kajsa Sundin och så förstås Pär Thörn själv.

Till en början var det bara ett hetsigt sorl och spridda skratt från publiken som fyllde lokalen. Som om det var ljudet av en enda lång vokal, men allt eftersom orden i boken började närma sig mitten av alfabetet blev konsonanterna också möjliga att urskilja.

Precis som det i en orkester går att urskilja ett särskilt instrument om man lyssnar noggrant gick det under uppläsningen att urskilja enstaka röster, även om man inte hade hört personen som läste tidigare. Jag ska inte säga att det på så sätt gick att urskilja ett sammanhang, för det gick inte, men det kändes ändå som något att fokusera sin lyssning på. Annars var det många att, den, det, vad, var, är som upprepades och det bildades en smått förvirrad, hypnotisk känsla i rummet.

Pär Thörns starka stämma hördes förstås över alla de andra uppläsarnas, speciellt mot slutet när fler och fler kapitel tog slut och läsarna en efter en tystnade. Läsningen fick ett dramatiskt slut när en äldre man bland uppläsarna plötsligt höll på att svimma, av högsommarvärmen som låg tjock, av orden och den utmattning som följer på en timmes alfabetiskt rabblande av Röda Rummet. Och den sista uppläsaren fick kämpa sig vidare mot Ö.

Emelie Novotny

Publicerad: 2010-06-03 15:30 / Uppdaterad: 2010-06-03 15:48

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?