Recension

: Antiken by night
Antiken by night: Sex, droger och dildos i den klassiska och inte så klassiska litteraturen Dimitrios Iordanoglou
2009
Glänta produktion, Logos/Pathos
/10

Snusk, knark och porr – fast genomtänkt

Utgiven 2009
ISBN 9789186133030
Sidor 120

Om författaren

Dimitrios Iordanoglou (född 1972) är doktor i antik grekiska med intresse för den antika erotiska litteraturen och den klassiska filologins ideologiska och metodologiska baksidor. Han är verksam som forskare vid Centrum för genusvetenskap på Uppsala universitet.

Sök efter boken

En smaskig titel, som naturligtvis är gjord för att få boken att sälja. Och visst får man reda på saker och ting, som att det kan vara roligt med inomäktenskapligt analsex eller att man nog hade partydroger även i Odysséen, och rentav att man faktiskt inte delade dildos riktigt hur som helst på 200-talet före vår tideräkning. Dimitrios Iordanoglou har skrivit en bok helt för sig själv, en han själv skulle vilja läsa, vilket gör den fascinerande på ett sätt, men får Jante i mig att slå bakut. Samtidigt är det lite lustigt att två unga, manliga, (klassiska) språkintresserade författare under denna vinter har fått skriva var sin bok just för sin egen skull, mer eller mindre. Den andra jag tänker på är Ola Wikanders Orden och Evigheten.

Denna bok är både lättsmält och svårsmält. Lättsmält för att det handlar om saker som vi alla har en uppfattning om: kärlek, sex och knark. Svårsmält för att man både behöver vara intresserad av antiken, helst antik poesi, och känna till ett antal moderna populärkulturreferenser, vilka författaren för all del försöker förklara, men där man ändå känner sig utanför om man inte är med på precis vad han menar.

Syftet är til syvende og sidst ändå utmärkt: Iordanoglou vill visa oss delar av antiken som sällan eller aldrig publiceras, och visa på att man levde helt vanliga liv, med alla de mänskliga fel, brister och laster, lika väl som alla mänskliga dygder och goda sidor som vi har idag. Däremot ska vi inte läsa in för mycket varken av vårt eget eller nyligen gångna seklers liv och kultur i dessa texter, för samhället styrdes av delvis andra lagar och seder. Detta är i viss mån provocerande, eftersom många än idag vill höja upp de gamla klassikerna och sätta dem på en dygdens piedestal, och att skriva en sådan här bok som tar ner folk på jorden (eller rentav ner i sänghalmen) är inget vem som helst gör. Som författaren själv skriver i förordet: om inte han redan hade disputerat så skulle han nog inte skrivit boken.

Han analyserar kritiskt och genomtänkt (utdrag ur) ett antal texter från klassisk grekisk tid – i den första essän ett epigram från hellenistisk tid, i den andra bland andra Platons dialog Faidros, romerske författaren Plinius den äldres Naturhistoria och Odysséen och i den tredje framför allt en papyrus från 200-talet före vår tideräkning av Herondas – och associerar till såväl dåtida kulturer som moderna kulturyttringar, vilket jag ändå tycker är högeligen fascinerande. Det är både kritisk läsning av befintliga översättningar till svenska och en del egna översättningar, men han förlorar sig inte i språkvetenskapliga dimmor. I en av de tre essäerna försöker han reda ut hur folk faktiskt knarkade under antiken, med ett inte så säkert svar som resultat, och denna känns också som den minst genomarbetade av de tre. Över lag känns boken relativt oredigerad, eller snarare så att författaren fått helt fria händer, vilket kanske inte alltid är optimalt. Diskussionen är ändå intressant, i och med det faktum att så många försökt censurera eller ”mildra” det som faktiskt står i originaltexterna – vilket alltså även hänt med snusket som behandlas i de andra två essäerna.

Allt som allt kanske inte en bok för alla, men en intressant vinkel på delar av antiken som inte nämnts så ofta förr, men som kanske kommer upp i ljuset mer och mer.

Irene Elmerot

Publicerad: 2010-02-24 00:00 / Uppdaterad: 2010-02-24 20:02

Kategori: Recension | Recension: #3633

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?