Jag håller med om den journalistiska delen är bäst. Lika fylld av patos och aggression är ”Edward Finnigans upprättelse”