[...] kommit fram till tre stycken finalister. Diskussionerna finns tillgängliga på sr.se. Mäster och Glitterscenen finns båda recenserade på dagensbok och har båda tilldelats betyg [...]