vad menar bauman med att förintelsen innehåller såväl normala som unika inslag?