Jag tycker att Monika Fagerholm är ett bra exempel också.