Alla som är deprimerade bör läsa denna bok (och det är ingen brist på dem i Norden, eller hur).