Recension

: Kapet av Skåne
Kapet av Skåne Ingvar Bengtsson
2008
Prisma
6/10

Roskildefreden 350 år

Utgiven 2008
ISBN 9789151850672
Sidor 390

Om författaren

Ingvar Bengtsson är journalist och f.d. programdirektör för Sveriges Television.

Sök efter boken

Jubileer av olika slag brukar ofta resultera i minnesböcker. Att det i år är 350 år sedan freden i Roskilde har heller inte gått omärkt förbi i bokfloden. Ett av bidragen är Ingvar Bengtssons bok "Kapet av Skåne".

Medan Lars Ericson – som tidigare i år kom ut med boken "1658 – Tåget över Bält" – främst fokuserar på militärhistoria, så handlar Ingvar Bengtssons bok främst om det politiska spelet före, under och omedelbart efter Roskildefreden. Krigen som sådana skildras självfallet de också här, men får i den här boken mindre utrymme. På det sättet kompletterar de två böckerna varandra relativt väl.

Den här boken skildrar alltså ingående historien allt från Gustav II Adolfs, fram till Karl X Gustavs, härjningar och vilka konsekvenser detta fått. Det är en klassisk historieskrivning fokuserad på de stora männens tänkande och agerande – kungarna (och drottning Christina), Axel Oxenstierna, Corfitz Ulfeldt med flera. Boken är också rikligt kryddad med citat av dessa stora, som man får förmoda är hämtade från källorna. Som de flesta andra populärhistoriska böcker har den här boken dock inga källhänvisningar, utan enbart en litteraturöversikt i slutet.

Till bokens positiva sidor hör att den är relativt rikligt illustrerad med porträtt, målningar och andra historiska bilder, vilket lättar upp läsningen. Men precis som i fallet med Lars Ericsons bok så är det här i hög grad en bit av Sveriges historia som är relativt mycket omskriven i historiska översiktsverk. Det här är därför inte särskilt nyskapande, utan främst läsning för den som vill fördjupa sig något i upptakten till, och efterdyningarna av, Roskildefreden.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2008-09-09 00:00 / Uppdaterad: 2008-09-09 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #3040

2 kommentarer

Saknar stor maktstiden!

Journal of Europaen Public Policy Oregistrerad 2008-09-09 12:32
 

Så olika man kan bedöma en bok. För mig är det en oerhört intressant bok, som placerar lösryckta men historiskt välkända händelser som Freden i Brömsebo i ett större sammanhang. Boken knyter ihop en rad händelser till en helhet. Dessutom var det mycket intressant att betrakta Skånes historia från ett skånskt perspektiv. Jag är historiskt intresserad och har mycket stor behållning av boken, som en fördjupning men till lika stor del som underhållning. Tack Ingvar Bengtsson

Göran Wallin Oregistrerad 2010-12-02 00:53
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?