Recension

: Kärlek och erotik i antikens Rom
Kärlek och erotik i antikens Rom Dominic Ingemark och Martine Castoriano
2007
Historiska Media
9/10

Gammal kärlek rostar aldrig

Utgiven 2007
ISBN 9789185507269
Sidor 192
Översättare av tidigare oöversatt text: Pär Sandin

Om författaren

Fotograf: Historiska Media

Martine Castoriano är frilansande fotograf och filmare, verksam i Malmö, och har bland annat medverkat i ”På Malmös fasader: det groteska och det sköna” (2005).
Dominic Ingemark är forskarassistent i Antikens kultur- och samhällsliv vid Lunds universitet. Han har även skrivit ”Sagor och svartkonst under antiken” (2004).
Tillsammans har de tidigare gjort boken ”Liv och död i antikens Rom”, som Augustnominerades år 2000.

Dominic Ingemarks akademiska sida – Här får man alla Ingemarks akademiska meriter.

Sök efter boken

Den här boken kan jag inte skriva en objektiv recension av; den passar mig alltför mycket för det! Antiken som ämne har berört mig sedan späd ålder, och här från en författare som i förordet säger sig ha låtit korrläsa boken minst två gånger, har en gedigen källförteckning och därtill använder konjunktiv på svenska … bara det får mig helsåld.

Författare till boken är Dominic Ingemark, medan Martine Castoriano har stått för många av bilderna samt varit "bollplank". Ingemark skriver inte sällan i jag-form, på gott och ont – den som förväntat sig en vetenskapligt "objektiv" framställning kanske blir besviken, å andra sidan verkar Ingemark ha så mycket på fötterna att det krävs seriösa kunskaper i ämnet för att slå honom på fingrarna. Språket är präglat av att ha läst många "klassiska verk", som ofta översatts för länge sedan och därtill använder grammatiska former som vi inte är vana vid i modern svenska, men som sagt så gillar jag det, även om mindre läsvana kanske tycker det är ett hinder på vägen. Ämnet har inte behandlats i en så här sammanhängande bok förut, och det märks att bokens upphovspersoner arbetat gediget för att få fram materialet, och att de rest runt på plats för att hitta mer information och fler infallsvinklar. Mycket är material från Pompeji, liksom i Ingemarks förra bok med Castoriano som fotograf, "Liv och död i antikens Rom", men eftersom vinklarna är annorlunda så skadar det inte. Det klassiskt färgade, närmast konservativa språket till trots, är boken modern i sin spegling av erotiska och kärleksfulla företeelser som annars varit mycket lite nämnda under den tid Europa stått under kristet inflytande. Ingemark och Castoriano har verkligen försökt hitta lesbiska exempel, och de vill verkligen begripa (för att kunna förmedla) hur man såg på homosexualitet under de århundraden och i det område som behandlas. Samtidigt känns det ibland som om idéer presenteras som obestridliga fakta, och någon gång villar Ingemark bort sig i argumentationen, som i stycket om magi, där det står

I stället för att trötta läsaren med alla dessa teser och teorier, kan det finnas anledning att klargöra dels vad jag själv avser med magi, dels hur man såg på magi i det antika Rom.

men där läsaren sedan inte får reda på vad, av det som följer, som är Ingemarks egna idéer respektive vetenskapliga rön eller återberättade källtexter.

Men på det hela taget är detta en utomordentlig bok för den som vill förstå hur man såg på såväl kärlek som erotik under de för den (väst)europeiska historien så viktiga period som denna bok behandlar.

Irene Elmerot

Publicerad: 2008-01-04 00:00 / Uppdaterad: 2008-01-04 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2768

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?