Recension

: Kina i globaliseringens mitt
Kina i globaliseringens mitt Johan Lagerkvist
2007
Bokförlaget DN
4/10

Kina ur forskarens ögon

Det är sällan som två olika förlag ger ut varsin bok på i princip samma tema så nära inpå varandra i tid, som Ordfront och Bokförlaget DN nu har lyckats med. Medan Ordfonts bok av Ola Wong kastar ut läsaren i den kinesiska verkligheten, ägnar sig statsvetaren Johan Lagerkvist i den här boken åt att beskriva samma utveckling ur en forskares perspektiv. De båda författarnas böcker tar många gånger upp liknande frågeställningar – exempelvis är miljöfrågorna viktiga för båda författarna, och båda intresserar sig självklart också för olympiaden 2008.

Men de två författarna behandlar Kina på högst olika sätt i sina respektive böcker. Man märker ganska lätt att det är en akademiker, och inte en journalist, som har skrivit den här boken. Det är sällan som vanliga kineser själva får komma till tals här, utan det är Forskaren som förklarar och berättar. Fokus ligger i hög grad på landets politik och beslutsfattare. Här lyckas författaren göra Kinas politik förståelig för en vanlig läsare, samtidigt som han visar på hur komplex den processen många gånger är.

Det största problemet med den här boken är att den är lite tråkig. Medan Ola Wong lyckas levandegöra Kinas utveckling i sina reportage, så händer inte samma sak i Johan Lagerkvists bok – den ger mig istället snarast associationer till en något stel och byråkratisk rapport. Bokens inledande, mer generella kapitel lider kanske mest av detta. Då de kapitlen i hög grad också återberättar en hel del allmängods om Kina, så ger det en mindre bra start på läsningen. Bokens senare kapitel, som är fokuserade på enskilda frågor (exempelvis miljöfrågan, internet eller kvinnornas situation), känns därför både intressantare och mer välskrivna.

Boken har inga som helst käll- eller litteraturhänvisningar, så som läsare förväntas man okritiskt lita på vad Lagerkvist säger. Det känns problematiskt av många anledningar, inte minst eftersom Lagerkvist samtidigt blandar in sina egna åsikter om Kinas utveckling (om allt ifrån i väst okontroversiella saker, som att det vore bra om Kina demokratiserades, till mer kontroversiella om vad landets ekonomiska utveckling kräver i framtiden).

I korthet alltså en bok som kan komplettera Ola Wongs reportagebok, genom att analysera den politiska processen i landet, men en bok som kräver en genuint intresserad läsare.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2007-10-01 00:00 / Uppdaterad: 2009-11-23 22:37

Kategori: Recension | Recension: #2651

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?