Recension

: Economics transformed
Economics transformed Robert Albritton
2007
Pluto press
2/10

Missriktat, hovsamt – tråkigt…

Utgiven 2007
ISBN 9780745326573
Sidor 214
Språk Engelska

Om författaren

Robert Albritton är professor emeritus i statsvetenskap vid York University, Toronto, Kanada. Han har tidigare publicerat ett antal böcker om marxistisk teori.

Sök efter boken

Många människor vet vem Karl Marx är, men få har i dagens läge läst något av vad han har skrivit. Det gäller inte minst Marx’ ekonomiska tänkande – det område som kanske låg honom själv närmast om hjärtat. Få ekonomer bryr sig väl dock i dagens läge om vad gamle Marx hade att säga om kapitalismen och kapitalet, arbetsvärdeläran eller exploateringen av mervärdet. I den här boken vill därför Robert Albritton få läsaren att förstå hur framstående Marx faktiskt var som ekonom.

Boken sägs vara riktad framförallt till ekonomistuderande. Och Albritton kan säkert sitt ämne, men boken känns tyvärr inte alls särskilt ändamålsenlig. Författaren lyckas nämligen inte alltid förklara Marx teorier särskilt pedagogiskt, vilket gör att det känns som att man redan måste förstå grunderna i marxistisk jargong för att hänga med i somligt av vad Albritton skriver. Då kan man ju lika gärna läsa gubben Marx direkt, istället för att gå via ombud.

Albritton begår dessutom en annan, och kanske etter värre kardinalsynd – han är hovsam mot sin läromästare. Oerhört hovsam. Eller, om man så vill, okritisk. Det mest kritiska Albritton utttrycker rör sig på nivån att Marx inte hade utvecklat vissa delar av sina teorier helt färdigt när han avled, eller att han (naturligtvis) inte teoretiserat om sådant som utvecklade sig först efter hans död. Inget om att läromästaren skulle kunna ha fel i vad han faktiskt påstår. Inget om att många av Marx’ centrala teorier faktiskt var hämtade från tidigare ekonomer och filosofer. Inga försök att varken själv empiriskt testa teorierna, eller ens diskutera andras försök att göra detsamma. Personligen tror jag att Marx – som inte drog sig för kritik i mycket grova ordalag mot sina egna inspirationskällor – skulle betacka sig för att sättas på en piedestal på det här sättet.

Och vad med titeln? Önsketänkande, skulle jag säga… Saken är väl snarast den att ekonomi som vetenskaplig disciplin inte förändrades särskilt mycket på grund av Marx.

Leta i 20-kronorskorgen på närmaste antikvariat, så kan du säkert hitta en likvärdig introduktion till Marx för ett betydligt lägre pris.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2007-09-08 00:00 / Uppdaterad: 2009-11-23 23:05

Kategori: Recension | Recension: #2625

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?