[...] “En bok av en norska, säkert van att gå på tur, om att vandra till fots genom Europa! Jag får förväntningar på rejäla tips, många historier om hur vandringslederna är och hur man egentligen ska göra för att resa till fots…” Läs mer [...]