Krönika

Bokförlaget h:ström svarar på frågor

En e-postintervju med Johan Hammarström.

Hur skulle du beskriva det litterära klimatet i Sverige?

Det är utan tvivel tveeggat, dels väldigt ytligt, banalt och gement, dels finns ett intressant sug efter fascinerande litteratur hos ett fåtal. Det läses naturligtvis mer och av fler, men allt fler läser allt färre titlar. Trots pånyttfödelsen av tryckkonsten med billig offsettryckning och digitaltryck, vilket lett till att allt mer intressant litteratur kan utges, så har den läsande allmänheten degraderats till underhållningsläsare.

Vad var drivkraften bakom att starta ett förlag?

Jag är antikvariatsbokhandlare i grund och anledningen till starten av förlaget var att jag fann böcker som jag ansåg behövde en nyutgåva. Det var en vilja att sprida god litteratur, både nyskriven och äldre.

Hur väljer ni ut det ni publicerar? Har ni definierat någon form av ram för vad ni vill satsa på?

God skönlitteratur och humaniora, gärna med någon typ av olydnad inblandad – textuell, politisk, samhällelig osv.

Hur stora upplagor brukar ni trycka av era böcker?

300-2000 ex.

Hur kommer det sig att det är så få kvinnliga författare i er utgivning?

80% av manuskripten skickas in av män.

Hur ser balansen mellan det rent administrativa/ekonomiska och det kreativa/mer visionära arbetet ut? Vilken del slukar mest tid?

Det är nog 50/50.

Vilka ser du som de viktigaste kanalerna för att nå ut med era böcker till läsarna?

Bokhandlare, bokklubbar, direktförsäljning till läsare.

Är det en stor del av er försäljning som sker direkt via nätet eller har boklådorna också en viktig roll?

Se ovan, bäggedera.

Vad tänker du om storleken på förlaget – vill ni växa eller har ni redan hittat ett format som ni är nöjda med?

Det finns en fysisk lag om tillväxt – det går inte att göra så mycket åt, anser jag.

Går det att betrakta förlagsarbete som ett vanligt jobb med reglerad arbetstid eller blir det mer ett ”dygnet runt-jobb” som man alltid bär med sig?

Som alla jobb borde vara så är det ett intresse som i grund driver saken. Är man intresserad av litteratur och bokutgivning och entreprenörskap så vilar man inte från det varken före eller efter klockan 18.

Vad tänker du om tendensen att böcker generellt får allt kortare livslängd i bokhandeln?

Jag tror inte på de fysiska, generella bokhandlarnas framtid. Allt fler kommer att lägga ned, den allmänna bokförsäljningen tas över av stormarknaderna och internetbokhandlarna. De bokhandlare som överlever är de som specialiserar sig och erbjuder kunnig personal och ett gott, men smalt urval. Tack vare den kortare livslängden kommer dock antikvariaten att ha en god tid.

Kan du berätta lite om de bokrelaterade projekt som ni har tagit initiativ till/medverkat i utöver själva förlagsverksamheten?

Katalogen över de mindre och medelstora förlagen och Oberoende bokinformation (obi.se) drog vi igång för att förlagen ska kunna nå ut med sin utgivning till återförsäljarna utan att behöva betala alltför stora summor och skymmas av de stora förlagens skuggor.

Litteraturfestivalen i Umeå drog vi igång för att Norrland behöver en litterär mötesplats.

Bokklubbsverksamheten drog vi igång för att dels öka på vår försäljning till slutkunder, dels för att kunna erbjuda våra kunder och läsare intressant litteratur.

Vilka människor inspirerar dig? Har du någon/några förebilder i förlagsbranschen?

Inte i förlagsbranschen direkt. Inspireras av entreprenörer som tillåter sig att växa långsamt och bygger upp sin verksamhet från grunden.

Kan du nämna någon bok som betytt mycket för dig?

Ernst Jüngers Eumeswil är naturligtvis allt som en bok ska vara. Annars Emmanuel Boves romaner, eller förvisso Powys Wolf Solent.

Skiljer sig ditt jobbrelaterade och privata läsande åt på något sätt?

Nej.

Om du skulle ge ett råd till ett nystartat förlag – vad skulle det bli?

Lär dig själv alla grunderna, anlita inte folk att göra saker åt dig i förstone. Lär dig att formge, lär dig att sälja in, lär dig att distribuera själv, packa, bokföra, fakturera osv. Först när du själv kan och förstår problemen, så förstår du fördelar och nackdelar. Det viktiga är inte vilka utbildningar man går, utan vilket intresse och vilka ambitioner man har.

Andrea Berge

Publicerad: 2007-03-27 00:30 / Uppdaterad: 2010-01-16 00:49

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?