Håller till viss del med om att Lars Vargös bok kräver mycket av sin läsare på grund av att den är så oerhört välgrundad och av encyklopediska mått. Men här finns en källa att ösa ur för studenter, forskare eller lekmän som vill bilda sig i denna fascinerade ämne. Kanske kan boken ligga till grund för en mer lättsam vardaglig bok om Japan, för den som så önskar, men då har man ju fått en hel del researcharbetet gratis!