Krönika

Ny satsning på klassiker i skolan

Kulturrådet har, på uppdrag av regeringen, tillsatt en arbetsgrupp som under de närmaste fem åren ska välja ut cirka 50 klassiker. På Bok & Bibliotek presenterades de fyra första titlarna i serien:

"Pedro Páramo" av den mexikanske författaren Jean Rulfo gavs ut första gången 1955 och räknas som en av de mest inflytelserika böckerna i den latinamerikanska litteraturen. Boken har getts ut i svensk översättning av Lind&co.

"Allt går sönder" av den nigerianske författaren Chinua Achebe kom 1958 och räknas som en av den afrikanska kontinentens största klassiker. Denna och de följande två titlarna är samtliga utgivna av Tranan.

"Stjärnans ögonblick" av den brasilianska författaren Clarice Lispector utkom första gången 1977.

Novellsamlingen "Skogens salt" av den vietnamesiske författaren Nguyên Huy Thiêp utkom på 80-talet.

Böckerna kommer liksom den tidigare serien "Alla tiders klassiker" (100 titlar utgivna mellan 1985 och 1995) erbjudas skolorna till ett mycket lågt pris, just för att det ska vara möjligt att köpa in klassuppsättningar.

Stefan Helgesson, ordförande i arbetsgruppen, inledde sin presentation på Bok & Bibliotek med frågan: Hur reser du bäst? Med kroppen eller i tanken? Han betonade att arbetsgruppen har ett uttalat uppdrag att välja ut böcker från hela världen, att inte de anglosaxiska språkområdena ska förbli dominerande. De första titlarna i serien är redan utgivna, men framöver kan det också bli aktuellt att översätta verk som ännu inte finns utgivna på svenska.

Hela 80% av den översatta litteraturen i Sverige kommer från de anglosaxiska språkområdena. Denna siffra kom upp i diskussionen mellan de båda generaldirektörerna Kristina Rennerstedt på Kulturrådet och Pia Enochsson på Myndigheten för skolutveckling. Det är Myndigheten för skolutveckling som har fått uppdraget att informera skolorna om erbjudandet att köpa in klassiker. En fråga som kom upp var naturligtvis om detta kan ses som någon slags parallell till kanondiskussionen? Svaret på detta blev nej – detta är framförallt ingen obligatorisk lista för skolorna, de kan välja fritt. Vad som betraktas som en klassiker är dessutom en ständigt föränderlig definition.

Jonas Hassen Khemiri som ingår i urvalsgruppen mötte Henning Mankell från Leopard förlag i ett samtal om klassikerserien. Jonas betonade vikten av att vara lite djärva i urvalet, att det är roligare att bli tilltalad som intelligent än som puckad. Böckerna är tänkta att fungera för både högstadiet och gymnasiet och frågan om inte vissa av de fyra första titlarna är lite för svåra/krävande har dykt upp. Henning betonade att den goda litteraturen kan läsas av alla.

"Världens litteratur till Sverige" var rubriken på ett annat samtal i Kulturrådets monter. Här samtalade Kristina Rennerstedt med översättarna Anna Gustafsson-Chen och Hanna Axén samt Styrbjörn Gustafsson från bokförlaget Tranan. Hur ser vi till att bra utomeuropeisk litteratur når Sverige? 1976 översattes till exempel dubbelt så många utomeuropeiska titlar jämfört med idag. Varför är det så obalanserat och varför blir det sämre? Det påpekades att det engelska språkets dominans följer maktstrukturen i världen för övrigt. Alltså att den politiska/ekonomiska dominansen avspeglas även i bokutgivningen. Det franska och det tyska språket har till exempel inte alls lika stark ställning som det haft tidigare i Sverige, medan intresset för länder som Japan och Kina är ökande. De länder som är mindre synliga i nyhetsflödet här, som många av de afrikanska länderna, är även dåligt representerade i bokutgivningen. En annan intressant synpunkt som dök upp i diskussionen var att det är viktigt att böcker från andra länder inte enbart blir synonymt med finlitteratur eller böcker som kan uppfattas som svårtillgängliga. Nu när många japanska mangaserier översätts märks även ett stigande intresse för annan litteratur från Japan. Med andra ord är det önskvärt med en bredd även när det gäller översatt litteratur.

Andrea Berge

Publicerad: 2006-09-30 12:23 / Uppdaterad: 2006-09-30 12:23

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?