Recension

: Statussyndromet: hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden
Statussyndromet: hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden Michael Marmot
2006
Natur och Kultur
9/10

Besatt av den sociala gradienten

Utgiven 2006
ISBN 912711192X
Sidor 403
Orginaltitel The Status Syndrome: how social standing affects our health and longevity
Översättare Göran Grip
Först utgiven 2004

Om författaren

Fotograf: Deborah och Daniel Marmot

Sir Michael Marmot, f. 1945, är professor i epidemiologi och folkhälsa vid University College London och chef för International Center for Health and Society. Han är också ordförande i WHO:s globala kommission om hälsans sociala bestämningsfaktorer. Marmot föreläser i hela världen om ojämlikheter i hälsa. År 2000 adlades han för sina insatser.

Sök efter boken

Ända sedan Sir Michael Marmot började undersöka skillnaderna i dödlighet mellan män på olika nivåer i anställningshierarkin i den brittiska statsförvaltningen i Whitehall i London, har han varit besatt av den sociala gradienten. För några år sedan fick han i uppgift att föreläsa om sin forskning och skrev i samband med detta The Status Syndrome, en mycket läsvärd bok. Marmot exemplifierar så att man lätt kan förstå och han skriver personligt.

Det Marmot kommit fram till i sin forskning är att människors position i den sociala hierarkin i hög grad påverkar deras livslängd och risken för att bli sjuk. Ju högre upp i den sociala rangordningen man befinner sig, desto friskare är man. Hälsan följer alltså en social gradient. De fattiga och de rika befinner sig i vardera ändan av ett spektrum och ju lägre social position man har, desto sämre är ens hälsa. Detta kallar Marmot för statussyndromet.

Marmots forskning är inriktad på den rika västvärlden. Trots vårt relativt sett välmående samhälle, finns det alltså en gradskillnad i hälsa beroende av social position. Den sociala positionen bestäms av utbildningsnivå, position i arbetslivet, ens föräldrars sociala bakgrund, materiellt välstånd och sociala relationer. Ju högre social position man har i samhället, desto bättre sköter man också sin hälsa. Men det viktigaste skälet till ohälsa i ett ojämlikt samhälle är att ett sådant samhälle försvårar möjligheterna för människor att utöva kontroll över sina egna liv, hindrar dem från ett fullödigt socialt engagemang och deltagande i samhället. Dessa begränsningar skapar stress och därmed ohälsa. Ett samhälle där det finns stora ekonomiska skillnader mellan hög och låg, har sämre folkhälsa än ett samhälle med små sådana skillnader. Rättvisa människor emellan är mycket viktigt för hälsan och betydelsen var man befinner sig i förhållande till andra i hierarkin är stor.

Marmots syfte med forskningen är naturligtvis att förmedla kunskap om dessa strukturer, så att ett rättvisare samhälle ska kunna skapas. Han konstaterar att det alltid kommer att finnas ojämlikheter i samhället, men att deras effekter på hälsan går att kontrollera. Allas status måste höjas, de ekonomiska skillnaderna minska:

[…] statussyndromet är en missprydnad för ett civiliserat samhälle. För att kunna göra någonting åt den saken måste vi inte bara ta hänsyn till vad vi kan göra för att förbättra livet för oss själva och våra närmaste, utan också tänka på hur vi ska påverka olika samhällsorgan så att de förbättrar möjligheten till kontroll och engagemang för alla människor.

En viktig plats för förbättring är arbetsplatserna. De anställdas inflytande ska vara stor och det bör naturligtvis finnas en balans mellan ansträngning och belöning. Lönerna måste vara rättvisa: ”En diskrepans mellan ansträngning och belöning är psykiskt förödande och skadar därmed den fysiska hälsan.” Skolan är ett annat viktigt område. Barn från familjer med låg social position måste genom skolan kunna få samma möjligheter som de som kommer från familjer med ett bättre utgångsläge.

Lite skämtsamt kan jag tycka att denna bok i sig kan skapa en viss skadlig stress. Bara tanken på att ett högstatusyrke, framgång, rikedom, kontroll och inflytande över allt i tillvaron, makt och massor av sociala kontakter ger hälsa och ett längre liv för en själv och i förlängningen till kommande generationer, skulle kunna få den mest framgångsrika person att känna sig pressad att utbilda sig mer, arbeta mer och samla mer pengar. Och dessutom känna sig manad att kasta sig ut i ett hektiskt socialt liv, allt för att slippa sjukdomar och öka sin livslängd.

Nå, detta får inte avskräcka från läsning av boken. Jag tycker den är mycket inspirerande och sympatiskt skriven och Marmot inger hopp om att det ska gå att skapa ett samhälle som inte i så hög grad, genom själva sin hierarkiska struktur, gör sina invånare sjuka.

Textutdrag (Visa/göm)

Eva Björnberg

Publicerad: 2006-08-02 00:00 / Uppdaterad: 2013-10-23 21:45

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2113

2 kommentarer

Mycket intressant. Påminner om Richard Wilkinsons "Tänk på avståndet – ojämnlikheteh dödar" som kom för något år sedan

John Oregistrerad 2006-08-02 09:21
 

Ohälsa kan relateras till en massa andra faktorer såsom bakgrund, som Bourdieu menar med ”habitus”, inte minst klasstillhörighet har med sociala statusen att göra. Men det som är märkbart med denna bok är att det är enkel att begripa.

Arman Oregistrerad 2010-04-29 21:57
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?